*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technologyNöbetçi Öğrenci Talimatnamesi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde öğrencilere nöbet görevi verilmesinin gerektiği belirtilmesine rağmen bu görevi nasıl yapacakları konusunda ayrıntı verilmemektedir. Bundan dolayı Nöbetçi Öğrenci Talimatnamesine ihtiyaç vardır. Yapacakları işler madde madde yazılmalı ve talimatname nöbetçi masasına, odasına, duvara yapıştırılmalıdır. Öğrenci nöbet görevlerinin neler olduğunu ve bu görevlerini nasıl yapacağını öğrenmelidir.
Aşağıda talimatnamelerden uygun olanları kulllanılabilir veya bunlardan da faydalanarak yeni bir talimatname oluşturulabilir.
Efkan Doğan
 

 
DANIŞMA TALİMATI

NÖBETÇİ ÖĞRENCİNİN GÖREVLERİ

 

1.   Nöbetçi öğrenci , okulumuza gelen tüm ziyaretçilere “ Hoşgeldiniz “  der, kaydını yapar , kimlik kartını alır ve iyaretçi kartının takılmasını rica eder. İdareyle görüşecekse yönlendirir. Öğretmen ve öğrenci ile görüşecekse kantin salonunda beklemeye alır , anons için santraldan yardım ister.

2.   Her iki öğrenci ders saatlerinde danışmada bulunurlar.

3.   Ders esnasında nöbetçilerden sadece bir tanesi idareci ve nöbetçi öğretmenin verdiği görevlere gider. ( Aynı anda ikisi asla danışmayı terketmez. )

4.     Teneffüs zili çaldığında öğrencilerden biri ( kantin ) öğrenci girişini açar  ve teneffüs sona erene kadar orada bekler , öğrenci , öğretmen ve görevli haricinde kimsenin girmesine izin vermez. Ziyaretçileri ana kapıya yönlendirir. İçeri giriş zili çalınca öğrencileri içeri aldıktan sonra kapıyı tekrar kilitler  danışmaya döner. Güneşli havalarda öğrenci girişi sürekli açık kalır ve iki öğrenciden biri ders ve teneffüs esnasında öğernci girişine yönelen ziyaretçileri ana girişe sevkeder.

5.    Teneffüs esnasında nöbetçi öğrenciler kimseden görev almaz. Kendisine verilen görevi teneffüs sonrası yapabileceğini nazik bir şekilde ifade eder.

6.     Nöbetçi öğrenci sadece sınavı varsa ve idareden izin almak kaydıyla derse girebilir.

7.     Nöbetçi öğrenci okul kıyafetinde olmalı , elbiseler temiz , düzgün , ütülü , ayakkabılar boyalı , saçlar taralı ve bakımlı olmalı.

 

 

 

10.09.2000

 

...........

........ Lisesi Müdürü

HÜSNÜ KİŞİOĞLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
MÜRACAAT ODASI (OKUL GİRİŞ KAPISI )
NÖBETÇİ ÖĞRENCİ GÖREV VE SORUMLULUK TALİMATI

 

1-     Nöbetçi öğrenci sabah saat 08.15’te ,öğleyin 13.15’te hazır bulunur,son dersten 15 dakika sonra görev sona erer.

2-     Nöbet görevine başlarken ve ayrılırken Müdür Yardımcısına haber verir.

3-     Nöbet günündeki yazılı imtihanlara, Müdür Yardımcısına bilgi vermek suretiyle girecektir.Diğer zamanlarda görevini aksatmayacaktır.

4-     Okula gelen misafirleri, ziyaretçileri,velileri güler yüzle ve nazik şekilde karşılayacak ve gereken kolaylığı gösterecektir.

5-     Nöbetçi öğrenci nöbet kolluğunu devamlı takacaktır.

6-     Hiçbir   öğrenci kesinlikle   misafir karşılama bölgesinde tutulmayacaktır.

7-     Okula   gelen ziyaretçiler ziyaretçi kayıt defterine usulüne uygun kayıt edilir ve ilgili birime gönderilir.

8-     Mesai saatleri içinde öğrencilerin Öğretmen ve misafir giriş kapısından çıkmalarına izin vermeyecektir.

9-     Vasıta ile gelenler olduğunda demir kapının açılması ve gerektiğinde kapanması anında sağlanacaktır.

10-   Ziyaretçilerin öğrenciler ile görüşmeleri ziyaretçi yerinde olması sağlanacaktır.

11-   Nöbetçi öğrenci sabah ve öğleyin geldiğinde nöbet bölgesi, kantin çevresi, okulun giriş kapısı vs. yerlerin temizliğini kontrol eder varsa   çöpleri döker,yapılması zorunlu daha büyük temizlik varsa nöbetçi öğretmen ya da ilgili Müdür Yardımcısına haber verir.

12-   Öğrencilerle görüşmek isteyen misafir yada velilerin istekleri ile ilgili Müdür Yardımcısına haber verilmek suretiyle gerçekleştirir.

13-   Nöbetçi günün nöbet raporunu yazıp,imzalayıp durumu ilgili Müdür Yardımcısına bildirmek suretiyle nöbeti teslim edecektir.

14-   Ziyaretçi ve görevli olmayan okul içine alınmayacaktır.

15-   Okul kapısı önünde öğrencilerin başkaları ile gereksiz görüşmeleri önlenecektir.

16-   Olağanüstü durumlarda bahçe nöbetçi Öğretmenine ve Müdür Yardımcısına derhal haber verilecektir.

17-      Teneffüslerde , giriş ve çıkışlarda nöbet bölgesinde Öğrenci birikmelerine engel olur.
  

Nöbetçi Ögrencilerin Görevleri

1-Günlük nöbet ögretmenlerini tanımak. Nöbete zamanında başlamak yaka kartı/kolluk takmak.

2-Nöbet yeri girişteki müracaat odası olup, okula giriş ve çıkışları kontrol etmek.

3-Ziyaretçi defterlerini ve ziyaretçi kartlarını kontrol altına alıp, dikkatli takip etmek.

4-Ziyaretçilerle insanlığa yaraşır şekilde ilgilenmek.

5-Tuvaleti gözlemek ve olumsuzlukları nöbetçi öğretmene bildirmek.
  
  6-Ansızınn olabilecek önemli olaylarda durumu nöbetçi öğretmenlere bildirmek.

7-Kılık ve kıyafetine dikkat etmek.

8-Nöbet yerini izinsiz ve habersiz terk etmemek.

9-Diğer nöbetçilerle ve hizmetlilerle uyumlu çalışmak.

10-Teneffüsler haricinde öğrenci giriş kapısını kapalı tutarak içeri öğrenci almamak.
   
  11-Okul idaresinin verecegi diger görevleri yerine getirmek.
   

Yatakhane Nöbetçi Ögrencilerinin Görevleri:

1-Nöbet sabahı erken kalkarak belirtilen sürede arkadaslarını kaldırmak.

2-Yatakların tertip ve düzenini kontrol etmek. Gerekli uyarıları yapmak.

3-Pencereleri açarak odaları havalandırmak.

4-Yatakhanede gürültü yapanlara ve her türlü yiyecek getirenlere müdahale etmek.

5-Yatakhanede olması gereken eşyalardan başkasını bırakmamak.

6-Yatakhanenin temizliğini kontrol etmek, konu hakkında nöbetçi öğretmene veya müdür yardımcısına bilgi vermek.

7-Üzeri açılan, battaniyesi düsen arkadaşlarının üzerini örtmek, horlayanları uyarmak. En son kendisi uyumak.

8-Yatakhanenin temizliği bittikten sonra anahtarlarını alıp nöbet yerinde beklemek.

9-Önemli durumların dışında belirtilen süre dışında yatakhaneyi açmamak. Anahtarları nöbetçi arkadaşına teslim etmek.

10-Arkadaşlarını sabah belirtilen saatte kaldırmak.
  

 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

 
Resmî Gazete       
: 31.7.2009/27305
Tebliğler Dergisi     
: AĞUSTOS 2009/2623

 Ek ve Değişiklikler:
1) 22.04.2010/27560 RG MAYIS 2010/2632 TD
Öğrenci nöbetleri
MADDE 31– (1) Öğrencilerin görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir. Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleri ile nöbetçi öğrencilerin görevleri okul veya kurum yönetimince belirlenir ve nöbetçilere duyurulur.
(2) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür yardımcısına veya okul müdürüne bilgi vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okul veya kurumlarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de nöbet görevi verilebilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

 
Resmî Gazete   
: 27.8.2003/25212
Tebliğler Dergisi  
: EYLÜL 2003/2552  Düzeltme  : KASIM 2003/2554

 Ek ve Değişiklikler:
1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566  TD
2) 24.6.2005/25855   RG AĞUSTOS 2005/2575 TD
3) 2.5.2006/26156  RG MAYIS 2006/2584 TD
4) 9.6.2007/26547  RG TEMMUZ 2007/2598 TD
5) 20.8.2007/26619  RG EYLÜL 2007/2600 TD
6) 5.10.2007/26664  RG KASIM 2007/2602 TD
7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 TD
8) 24.12.2008/27090 RG   
9) 10.7.2010/27637 RG
Öğrencilerin Nöbet Hizmetleri
Madde 138 — Küçük yaşlardan itibaren görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla 5, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri, okul yerleşim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler. Öğrencisi yeterli olmayan okullarda 4 üncü sınıf öğrencilerine de nöbet görevi verilebilir.
Yatılı/pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. Nöbetle ilgili görev ve sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur.
Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar.