*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica beşir dernegiBeşir Derneği *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technology


    ooo

9. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ  1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV     ÇALIŞMA SORULARI

 

1 )   Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerden hangisi farklı bir anlam taşımaktadır?
a) Bu işi başarırsak düğün bayram ederiz.
b) Sınavı kazandığını öğrenince gözleri parladı.
c) İstediği oldu ya, etekleri zil çalıyor.
d) O kadar başarılıydı ki herkese dudak ısırtıyordu.

e) Bu işe girince bir zil takıp oynamadığı kaldı.

 

2) Türkçe aşağıdaki dil ailelerinden hangisindendir?

a) Hint-Avrupa Dil Ailesi     b) Hami-Sami Dil Ailesi              c) Ural-Altay Dil Ailesi        d) Bantu Dil Ailesi                         e) Çin-Tibet Dil Ailesi      

 

3) Aşağıdakilerden hangisi dilin toplum hayatındaki yeri ve önemini göstermez?

a)       Dil birliğinin, toplumu oluşturan temel özelliklerden biri olması

b)       Bir toplumun dilinin; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içe geçmesi

c)       Dilin, toplumun bireyleri arasında ortak duygu ve düşünceler meydana getirmesi

d)       Dilin, toplum hayatında değişmeyen kurallar bütünü olması

e)       Dilin, toplumun manevi ve kültürel değerlerini muhafaza etmesi

   

4)    “Annem patik örüyordu sen giyesin diye   

  Sen henüz doğmamıştın.”

Yukarıdaki dizelerde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç tane sözcük vardır?

a) 6                        b) 5                  c) 3      

d) 4            e) 2

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?

a)  Sırtımda yün yastığım, elimde bir bardak çayım var.

b)  Geride bıraktığım günleri özlemle arıyorum.

c)  Bu kış günü hava ilkbaharı andırıyordu.

d)  Bu soruyu Haliç’i izleyerek yazıyorum.

e)  Düşünceler beynime kurşun gibi saplanıyor.

   

6) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ses düşmesi yoktur?

       a)    Minicik elleriyle ellerimi tuttu.

b)       O da sevdiğine kavuşacağı günü bekliyor.

c)       Bu olay benim sabrımı taşırıyor.

d)       Lütfen bu bahsi kapatalım.

        e)  Anlatılanları bir türlü aklım almıyor.

 

7) “gülmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

a) Siz eğlenmeye devam edin, son gülen iyi güler.

b) Havalar yüzümüze gülse de biraz balık tutsak.

c) Şans bu sefer de bize güldü.

d) Ne gülüp duruyorsun, komik bir şey mi var?

e) Gülme komşuna gelir başına

 

8) Türkçe hem yapı bakımından hem de kaynak(köken) bakımından aşağıdaki gruplandırmaların hangisi içerisinde yer almaktadır?

a)       Bükümlü diller/Hami-Sami

b)       Yalınlayan diller/ Hint-Avrupa

c)       Tek heceli diller/Ural-Altay

d)       Bantu dilleri / Kafkas dilleri

e)       Eklemeli diller/Ural-Altay

 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde argo kelime kullanılmıştır?

a) Derse yetişemezsek hapı yutarız.

b) Demek dedeniz de rahmetli oldu ha!

c) Düşük not almak çok ağırıma gidiyor.

d) Bir de dil ve anlatım dersinden yırttık mı tamamdır.

e) Sizi kırmak istemezdim.

 

10) "Kendimi bildim bileli onlar bu evde oturur."
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a) O, alışkanlıklarına bağlı bir kimsedir
b) Bu köy öteden beri balıkçılıkla geçinir.
c) Onun bize gerçeği söylediğine inanıyorum.
d) Sizinle ilk karşılaştığım günü hiç unutamıyorum.
e) Çocukluğumda bu tür oyunları hiç oynayamadım.

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama   yapılamaz?

 a)   Çevirmen, eseri kendine özgü üslubuyla şekillendirerek okuyucuya ulaşmaya   çalışır.

  b)   Bir çevirmen, her eserin çevirisinde başarılı olmayabilir.

  c)   Çevirmen, üslupça kendine yakın  sanatçıların eserleri ni seçmelidir.

  d)   İyi bir çeviride eserin üslubunun da göz önünde bulundurulması gerekir.

  e)   Sanatçıların belirli kurallara uyma  zorunluluğu vardır.

       

12) Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?

a) Yapraklar solmuş hazan gelmeden.

b) Bulutlar ağır ağır yırtılıyor.

c) Yaşamın bir parçası daha koptu.

d) Bugün beni çok üzdün.

e) Bir telaşla ardına bakıyorsun.

 

13) “Ömrümce mutluluğun peşinde koştum.” diyordu.

        Cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

a) Ünsüz yumuşaması              b) Ünsüz benzeşmesi

c) Ünlü düşmesi                       d) Ulama

e) Ünlü daralması

14) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi gerçekleşmez?

a) akıl         b) zayıf                        c) fikir

d) oğul                   e) burun

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramı üzerindedir?

a)       Ahmet, yarın sabah uçakla İzmir’e gidecek.

b)       Yarın sabah uçakla İzmir’e Ahmet gidecek.

c)       Ahmet, İzmir’e uçakla yarın sabah gidecek.

d)       Ahmet,İzmir’e yarın sabah uçakla gidecek.

e)       Uçakla   yarın sabah Ahmet İzmir’e gidecek.

 

16) ” Hayat sürüyor

         Sinemalar oynuyor

         Gazeteler çıkıyor

         Televizyonda komikler güldürüyordu insanları!”

Dizelerdeki kelimelerin ses yapılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) ”yor” eki   almış sözcüklerimiz küçük ünlü uyumuna uymaz.

b) ”sinema, gazete” sözcükleri büyük ünlü uyumuna uymaz.

c) ”televizyon” sözcüğü hem büyük ünlü uyumuna hem de küçük ünlü uyumuna uymaz.

d) ”insan” sözcüğü, küçük ünlü uyumuna uyar.

e) ”komik” sözcüğü büyük ünlü uyumuna uymaz, küçük ünlü uyumuna uyar.

 

 

 
17) ”b” ünsüzü, kendisinden önceki “n” ünsüzünü “m” ünsüzüne çevirir.

      Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kelime vardır?

a) Onbaşı rütbesi takmış koluna.

b) Pembe dizileri seyretmeyi seviyor.

c) Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya.

d) Saklambaç oynayacakmış çocuklar.

e) Dolambaçlı yollardan geçtik.

 

18) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?

a) Onu görünce hep birden ayağa kalktık.

b) Bu yapıt, sanat hayatına canlılık getirdi.

c) Tatil günleri, gözümün önünden gitmiyor.

d) Sınavlara kadar sözcük türlerini bitirmeliyiz.

e) Güneş altında unutulan sabun erimiş.

 

19) Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?

a)  Günlük hayatta ihtiyaçları karşılamak için kullanılan bir dil olduğu

b)   Cümlenin kurallı olup olmadığına, söyleyişin doğru olup olmadığına pek dikkat edilmediği

c) Zaman içinde bölgeden bölgeye değişen birtakım söyleyiş farklılıklarının ortaya çıktığı

d) Zaman içinde ülkenin kültüründe kullanılan kültür dili olduğu

e) Bölgeden bölgeye belirgin farklılıklar gösterdiği

 

20) Her ömür, o insanın mücadelelerinin tarihidir. Bu tarihin hiçbir anında “tarih tekerrürden (tekrar) ibaret” olamaz.

Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

a)       İnsanların çoğu ömürleri buyunca birçok olumsuzlukla mücadele etmiştir.

b)       Yaşam, insanlara bağışlanmış benzersiz bir armağandır.

c)       Yaşam, bir anı bile diğerininkine benzemeyen mücadeleler tarihidir.

d)       Ömür, bir tarihtir; bu tarihin tarihçisi de insandır.

e)       Bir insanın ömrü, başkasınınkine asla benzemez.

 

Adı Soyadı:                                Sınıf:                           No:

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

a

b

c

d

e

11

a

b

c

d

e

12

a

b

c

d

e

13

a

b

c

d

e

14

a

b

c

d

e

15

a

b

c

d

e

16

a

b

c

d

e

17

a

b

c

d

e

18

a

b

c

d

e

19

a

b

c

d

e

20

a

b

c

d

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Puan Dağılımı: Her soru 5 puandır.

 

Efkan DOĞAN

 

“En bereketli yağmur alın teridir.” Başarılar dilerim.