*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technologyADANA, SARIÇAM MEM PROJELERİ
PROJE-1 "Ev Ziyaretleri İle İdeal İnsan Yetiştirme" Projesi
Proje Sahibi Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Türü İlçe Milli Eğitim Projeleri
Başlama Tarihi Eylül 2008
Bitiş Tarihi Haziran 2009
Proje Yararlanıcıları Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların farklı eğitim bölgeleri organizesinde, okulların gönüllü öğretmenleri, öğrenci velileri, rehber öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi kapsamaktadır.
Projenin Amacı
Başarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için, alınması gereken tedbirlerle eğitim yönetimi, öğretmen-öğrenci ve velinin üzerine düşen görevlerle ilgili olarak sinerji oluşturmak.
Proje Faaliyetleri Yapılan çalışmalarla öğrencilerin başarısızlığının nedenleri anlaşılmış ve bu nedenler üzerine doğru adımlarla gidebilmek ve sorunlu ailelerin sorunlarının çözümüne yönelik tüm kamu kurum ve kuruluşları ortak hareket ederek Proje sahibi, proje yürütücüleri ve proje ortakları hep birlikte hareket etmek suretiyle doğru yerde doğru müdahale gerçekleştirilecek.
Proje Kazanımları Öğrencilerin başarısızlığına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması, başarısızlığa neden olan asıl faktörlerin üzerine gidilmesi, alınan önlemlerin geçici olmaması, etkin ve sürekli olmasının sağlanması.
İlçe Proje Danışmanı Etem EFE (Şube Müdürü)
İlçe Proje Koordinatörü Mustafa EMRE (Öğretmen)

 

 

PROJE-2 "Bir Çay İçimlik Değil, Ömür Boyu Eğitim, Yaşam Boyu Öğrenme İçin ‘’ Anne-Baba Eğitim Seminerleri Projesi
Proje Sahibi Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Türü İlçe Milli Eğitim Projeleri
Başlama Tarihi Kasım 2009
Bitiş Tarihi Haziran 2010
Proje Yararlanıcıları
Bu Proje Adana Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Koordinelerinde, Sarıçam Kaymakamlığı Mülki Amirliği dâhilinde başta Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları, Sarıçam Belediye Başkanlığı, Mahalle ve Köy Muhtarları ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesini kapsamaktadır.
Projenin Amacı
Öğrencilerde görülen problemlerin giderilmesi ve istenilen başarı düzeyine ulaşılabilmesi için çocuğun ailesiyle yakın ilişkiler içinde olması gerekmektedir. Bu projede anne babaların, çocuklarının eğitimleri sürecindeki kendi rollerini tanımaları, kent kültürü oluşturmaları ve toplumun tüm katmanlarında eğitimin, birinci öncelik olduğu bilincini uyandırmak amaçlanmaktadır.
Proje Faaliyetleri
Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, okullarda proje kapsamında, anketlerin hazırlanması ve okunması, ailelere seminer verilmesi, broşür ve dokümanların hazırlanması sürecinde, aktif rol almak isteyen, projeyle ilgilenen, gönüllü eğitim çalışanlarının tespit edilmesi.
Proje kapsamında görevli öğretmenlerimiz tarafından birinci yarıyıl üç -3- ve ikinci yarıyıl da üç -3- defa olmak üzere toplam altı defa anne ve babalara bilgilendirme seminerleri verilmesi
Proje Kazanımları

Anne Baba Eğitim Seminerleri Proje si ile Türkiye’de eğitiminin kalitesini arttırmayı ve önemi sayfalarca yazılabilecek olan bu konuyu, yaşama geçirmeyi amaçlanmaktadır

İlçe Proje Danışmanı Etem EFE (Şube Müdürü)
İlçe Proje Koordinatörü Mustafa EMRE (Öğretmen)

 

PROJE-3 "Yurttayım Yurdumdayım, Yurttayım Yuvamdayım, Yurdum Evim Benim" Projesi
Proje Sahibi Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Türü İlçe Milli Eğitim Projeleri
Başlama Tarihi 17.11.2009
Bitiş Tarihi 18.06.2010
Proje Yararlanıcıları

Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, Özel Öğrenci Yurtlarını, projenin yürütülmesi aşamasında, eğitim kurumları organizesinde, okullardan gönüllü öğretmenleri, özel yurt yöneticilerini, özel yurtlarda yatılı olarak kalan öğrencileri, rehber öğretmenleri, kapsamaktadır.

Projenin Amacı

‘"Yurttayım Yurdumdayım, Yurttayım Yuvamdayım, Yurdum Evim Benim" Projesi ile yurt öğrencilerinin, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilere, kendilerinin değerli bireyler oldukları konusunda farkındalık yaratmak, çevre ile etkileşimlerine yardımcı olmak, okul başarılarını desteklemek, başarısızlıklarının nedenlerini tespit ederek, çözüm önerilerini paylaşmak amaçlanmaktadır.

Proje Faaliyetleri

* Projede görev alan öğretmenleri arasında Koordinasyon ve İşbirliği Ekibinin kurulması.

* Projenin uygulama aşamasının ilçemizde görev yapan özveriyle çalışacak en az 20 öğretmenle gerçekleştirilmesi,

* Proje kapsamında görevli her öğretmen tarafından birinci yarıyıl üç defa ve ikinci yarıyıl da beş defa olmak üzere toplam sekiz defa Özel Öğrenci Yurtlarında kalan öğrencilere seminerler verilmesi,

* Proje ayrıntılarının http://projelerimiz.meb.k12.tr/ adresinden duyurulması,

* Proje kapsamında Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan projede görevli gönüllü öğretmenlerin seminerlerle ilgili i zlenimlerin, raporlaştırılması. ,

* Proje kapsamında seminerlere katılan öğrencilere anket formu düzenlenmesi

* Proje kapsamında seminerlere katılan uygulamada görevli öğretmenlere anket formu düzenlenmesi.

Proje Kazanımları

Sevgi ile çözülemeyecek hiçbir şeyin olmadığını öğrencilere hatırlatmak, çocukların daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ortamda yetişmelerini sağlamak, projenin özel hedefleri arasındadır. Bu proje ile özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin, psikolojik durumları ile sosyal ve kültürel düzeylerini geliştirmelerini desteklemek, aydınlık bir gelecek kurmak, eğitimi özümsemiş bireyler yetiştirmek, müreffeh bir topluma ulaşmak.

İlçe Proje Danışmanı Etem EFE (Şube Müdürü)
İlçe Proje Koordinatörü Mustafa EMRE (Öğretmen)

 

PROJE-4 "Ben Buraya Nasıl Geldim?" Projesi
Proje Sahibi Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Türü İlçe Milli Eğitim Projeleri
Başlama Tarihi 1 Ocak 2010
Bitiş Tarihi 30 Nisan 2010
Proje Yararlanıcıları İlköğretim 6-7-8.Sınıf Öğrencileri
Projenin Amacı

Bölgemizde SBS sınavına hazırlanacak öğrencileri bilgilendirmek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla uygun modellerle buluşmalarını sağlamak

Proje Faaliyetleri

1-Öğrencinin velisinden uygulamaya ilişkin izin belgesi alınması

2-Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer almasının sağlanması

3-Sosyo-ekonomik düzeyi yakın olan öğrencilerden Fen ve Anadolu Lisesini kazanmış olanların projenin uygulanmasında seçilmesi

4-Akademik başarısı yüksek iletişim becerilerinde kabiliyetli ve özgüveni yüksek öğrencilerin seçimi

5-42 ayrı alandan (sayısal-eşit ağırlık) en az 2 öğrenci (kız-erkek)seçilmesine dikkat edilmesi

6-Seminere gidilecek okullardaki öğrencilerin önceden bilgilendirilmesi

7-Seminer verilecek öğrencilerin 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinden seçilmesi

Proje Kazanımları

· * Verimli Çalışmayla ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılabilirliğini göstermek

· * Hedef belirlemenin önemini kavratmayı sağlamak ve hedef oluşturmalarını sağlamak

· * Üst öğrenim kurumlarını tanımalarına yardımcı olmak

· * İlköğretim öğrencilerinin SBS başarılarını artırmak

· * Olumlu örnekler ve iyi modeller sunmak

· * Öğrencilerin çalışma isteği ve motivasyonlarını artırmak

İlçe Proje Danışmanı Etem EFE (Şube Müdürü)
İlçe Proje Koordinatörü Mustafa EMRE (Öğretmen)

 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-ADANA