*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technology


Dil ve Anlatım dersi 9, 10, 11 ve 12. sınıf proje konuları
  

9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ PROJE KONULARI

 

 

*    Dil ve Anlatım içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)
•   Türkçedeki ses olaylarını araştırma, örnek metinler üzerinde gösterme. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Yazım kurallarını araştırma. Örnek bir metinde yazım hataların düzeltme. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Noktalama işaretlerinin araştırılması. Örnek metinde noktalama işaretlerinin gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Kelimede yapı ve anlam üzerinde araştırma yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Türkçedeki tamlamaları ve bu tamlamaların çeşitlerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Cümlenin ögelerini araştırma. Örnek cümlelerde ögelerin gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Yapı  ve anlam bakımından cümlelerin araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Anlatım bozuklularının sebeplerini araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
•   Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını araştırılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.


. Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili proje çalışması.
. Verilen metinlerdeki ses olaylarını açıklayarak, sunum haline getirme.
. Noktalama işaretlerinin ve imla kurallarının şemalandırılması ve verilen örneklerle incelenmesi.
. Çevremizdeki olumlu iletişim örneklerinin fotoğraflanması ve paragraflar şeklinde anlatılması.
. Verilen metinlerdeki kelimelerin anlamlarına göre incelenmesi.
. Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının şema, resim, slayt, yazı olarak gösterilmesi.
. Seçilen bir hikâyedeki cümlelerin şekil bakımından incelenmesi
. Seçilen örnek şiirlerde kelimelerin anlamlarının incelenmesi.
. Vücudun organlarıyla ilgili deyimlerin bulunarak, gösterime uygun bir şekilde sunulması.(Oyuncak bebek üzerinde.)
. Noktalama işaretlerinin gösterime uygun bir şekilde (ahşap, karton, kumaş, boya gibi malzemelerle) sunulması.
. Herhangi bir konu etrafında “Benim Kitabım “çalışması yapılması.


 

10. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ PROJE KONULARI

 

•   Anlatıma hazırlanma,anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama.
•   Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama.
•   Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama.
•   Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme.
•   Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki sıfatları bulabilme, çeşitlerini gösterme. Sıfat-betimleyici anlatım ilişkisini kurabilme.
•   Coşkulu ve heyecan bağlı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatıma uygun metinler bulabilme.

·          Güncel Edebiyat dergilerinin tanıtımı

·          Medyadaki dil yanlışlıklarının tespit edilmesi

·          Günlük dildeki anlatım bozukluklarının tespit edilmesi

·          Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.

 Belirlenen bir metin üzerindeki adılları bulabilme, çeşitlerini gösterme.

Dil ve Anlatım içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)
•   Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.

Dil ve Anlatım içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)
•   Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.

Belirlenen bir metin üzerinde sıfatları gösterebilme, sıfatların yapısı konularında uygulamalar yapma.
•   Öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki zarfları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
•   Düşsel ve gelecekten söz eden anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
•   Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları bulabilme.
•   Söyleşmeye bağlı ve mizahî anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme ve metin üzerindeki ünlemleri bulabilme.
•   YGS-LYS’de anlatım türleri konusunda çıkan son 5 yılın sorularını derleme.
•   YGS-LYS’de sözcük türleri konusunda çıkan son 5 yılın soruları derleme.

. Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki duruşu ve yapılması gerekenler.
. Farklı temalarda şiir antolojileri oluşturma.
. Farklı metinler seçilip anlatım türlerinin gösterilmesi(dosya halinde)
. Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının derlenmesi.
. Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte gösterilmesi.
. Verilecek şiirlerde isimlerin ve zamirlerin bulunması.
. Açıklayıcı tarzda yazılan metinlerdeki zarfların bulunması.
. Bir temanın sınırlandırılarak, diyaloglar halinde bir metnin oluşturulması.
. Bir temanın sınırlandırılarak, öyküleyici bir anlatımla veya betimleyici bir anlatımla metinler oluşturulması.
. Türk edebiyatında mizahi anlatımla ilgili örneklerin bulunup, ünlem ve edatların gösterilmesi.
· Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, ortak ve farklı yönlerin tespiti
· Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar.
· Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar
· Kayseri konulu şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
· Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi
· Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)
· Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti
· Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasının hazırlanması
· Türkülerimizin hikâyeleri
· Şiirlerin hikâyelendirilmesi


   

11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ PROJE KONULARI

 

•   Mektup türünün özelliklerinin araştırılması. Ünlü kişilerin mektup örneklerinin derlenmesi. Uzaktaki bir tanıdığa mektup türünün özelliklerine uygun mektubun yazılması.
•   Günlük türünün özelliklerinin araştırılması. Belirli bir süre günlük tutulması
•   Anı türünün özelliklerinin araştırılması. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili anıların derlenmesi. Anılarda bunan ses olaylarının incelenmesi.
•   Biyografi türünün özelliklerinin araştırılması. Necip Fazıl Kısakürek'in hayatının biyografi türünün özelliklerine göre incelenmesi.
•   Gezi türünün özelliklerinin araştırılması. Gezilip görülen bir yerin gezi türünün özelliklerine göre anlatılması.
•   Sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinin araştırılması.
•   Haber yazılarının özelliklerinin araştırılması. Günümüzde gazetelerde bulunan anlatım bozukluğu bulunan cümlelerin tespit edilmesi.
•   Fıkra türünün özelliklerinin araştırılması. Türü uygun örneklerin incelenmesi.
•   Deneme türünün özelliklerinin araştırılması.  Seçilen bir konuda deneme türünün özelliklerine uygun bir denemenin yazılması.
•   Makale türünün özelliklerinin araştırılması. Belirlenen bir konuda makale yazılması.
•   Eleştiri türünün özelliklerinin araştırılması. Edebî bir eserin eleştiri türünün özelliklerine göre incelenmesi.
•   Röportaj türünün özelliklerinin araştırılması.  Ünlü bir kişiyle yapılan röportajın türün özelliklerine göre incelenmesi.
•   Mülakat türünün özelliklerinin araştırılması.
•   Söylev türünün özelliklerinin araştırılması. “Nutuk” adlı eserin türü göre incelenmesi.
•   İmla kurallarının araştırılması. İmla kuralları konusunda ÖSS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
•   Anlatım bozukluğu konusunun araştırılması . Bu konuda ÖSS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
•   Belirlenen bir hikayedeki sözcükleri anlamaları bakımından incelemek.
•   Üniversiteye giriş sınavında öğretici metinlerle ilgili çıkan soruların araştırılması.

Dil ve Anlatım içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)

   


 

    12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ PROJE KONULARI

 

Belirlenen bir öykünün tiyatroya çevrilmesi

  Bilim, sanat alanında herhangi bir konferansa katılıp konferansın cd ortamına geçirilmesi veya kitapçık haline getirilmesi

Öğrencinin belirleyeceği bir konuda kendisinin bilimsel bir yazı yazması

Öğrencinin belirleyeceği bir konuda kendisinin bilimsel bir yazı yazması

  Herhangi bir münazara konusunu ele alıp iki farklı görüşü de savunan münazara yazılması

Öğrencinin kendi yöresine ait bir masalı derleyerek yazıya geçirmesi

Dil ve Anlatım içerikli web sitesi yapma (bedava-sitem.com veya blog)

Herhangi bir münazara konusunu ele alıp iki farklı görüşü de savunan münazara yazılması

  
Edebiyat Öğretmeni , Fevziye Mektepleri

Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım dersleri yıllık ödev konuları >>>
  
Türk Edebiyatı dersi yıllık ödev konuları >>>