*Harika Eğitim Projeleri *Medeniyetimiz Yandex.Metrica *Sufiler *Etik Kulübü *OGYE *Ziyaretçi Defterine Yaz *Ziyaretçi Defterini Oku

    freefind Search engine technologyAB GENÇLİK PROGRAMI

YOUTH-GENÇLİK PROGRAMI
Gençlik Programı

Kabul Edilen Projelerden Bazıları:


Ulusal Ajans'a gitmek için buraya tıklayınız

"Bir Tebessüm" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

"Gülen Gözler" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

"Şiddetleşme" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız

"Mutluluk Bestesi" isimli projeyi görmek için buraya tıklayınız.

ab gençlik programları youthTEMEL BİLGİLER

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Üye Ülkeleri gençler için yaygın öğrenim faaliyetlerini desteklemek üzere yasal çerçeveyi yürürlüğe koyan Gençlik Programını oluşturmayı kararlaştırdılar. Program 2007’den 2013’ün sonuna kadar devam edecek.

Gençlik Programı becerilerin edinimine önemli bir katkı sağlar ve bu nedenle genç insanlara bir Avrupa boyutu ile resmi ve gayri resmi öğrenme fırsatları sağlamada önemli bir araçtır. Program, revize edilmiş Lizbon Stratejisi [1] , Avrupa Gençlik Paktı [2] , gençlik alanında [3] Avrupa İşbirliği çerçevesi ve demokrasi, diyalog ve tartışma [4] için Komisyon’un D Planı içinde yer alan amaçların yerine getirilmesine katkıda bulunur ve ergenlik ve yetişkinlik arasındaki genç insanların ihtiyaçlarına Avrupa düzeyinde yanıt vermeyi amaçlar.

Gençlik Programı daha önceki program olan “Avrupa için Gençlik” (1989-1999), Avrupa Gönüllü Hizmeti ve GENÇLİK Programı (2000-2006) tecrübeleri üzerinde kuruludur.

Program gençlik alanında farklı paydaşlarla geniş çaplı danışmalar yapıldıktan sonra Komisyon tarafından sunulmuştur. GENÇLİK Programının bir ara değerlendirmesi programda yer alan çeşitli uzman, paydaş ve bireylerden gelen girdilerle 2003 yılında yapıldı. Gençlik Programının oluşturma sürecinde bir ön değerlendirme kullanıldı.

Bu program Avrupa düzeyinde gençlik kesimindeki gelişmelere yanıttır. Gençlik alanında Avrupa İşbirliği Avrupa Çerçevesindeki son zamanlardaki gelişmelere uygundur ve bu siyasi süreci destekleyecektir.

Gençlik Programının (2007-2013) toplam bütçesi 885,000,000 Avro’dur.

Gençlik Programının teklifler için 2007 çağrısının uygulanması aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır.

·   Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından programı oluşturan yasal dayanağın nihai metninin kabul edilmesi;

·   Program Komisyonuna havale edildikten sonra Gençlik Programının yıllık çalışma programının kabul edilmesi;

·   Bütçe makamı tarafından Avrupa Birliği’nin 2007 bütçesinin kabul edilmesi.

Gençlik Programının yasal dayanağında belirtilen genel hedefler şunlardır:

·  Gençlerin genel olarak aktif vatandaşlıklarını ve özel olarak Avrupa vatandaşlıklarını teşvik etmek;

·  Gençler arasında dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek, özellikle Avrupa Birliği’nde sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla;

·  Farklı ülkelerdeki gençler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmek;

·  Gençlik alanında Avrupa İşbirliğini teşvik etmek.

Bu genel hedefler aşağıdaki daimi öncelikler dikkate alınarak proje düzeyinde uygulanacaktır.

Gençlik Programının öncelikleri

1) Avrupa Vatandaşlığı

Genç insanların Avrupa vatandaşları oldukları bilincine kavuşturulması Gençlik Programının bir önceliğidir. Hedef Avrupa vatandaşlığı dahil Avrupa konularında gençlerin düşünmelerini teşvik etmek ve onları Avrupa Birliği’nin oluşumu ve geleceği konusundaki tartışmalara dahil etmektir.

Buna dayalı olarak projelerde güçlü bir Avrupa boyutu olmalı ve gelişen Avrupa toplumu ve değerleri hakkında düşünmeyi sağlamalıdır.

2) Gençlerin Katılımı

Gençlik Programının ana bir önceliği gençlerin demokratik hayata katılımıdır. Katılım için genel hedef gençlerin aktif vatandaşlar olmaları için teşvik etmektir. Bu hedefin gençlerin katılımı ve gençler için bilgi amaçlı ortak hedefler hakkındaki Konsey kararında [5] ortaya konan aşağıdaki üç boyutu vardır.

Gençlik Programı kapsamında finanse edilen projeler katılımı proje uygulaması için bir pedagojik prensip olarak kullanarak bu üç boyutu yansıtmalıdır.

3) Kültürel Çeşitlilik

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelenin yanı sıra kültürel çeşitliliğe saygı Gençlik Programının öncelikleridir. Program, farklı kültürel, etnik ve dini arka planlardan gelen gençlerin ortak faaliyetlerine imkan sağlayarak gençlerin kültürler arası öğrenimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Projelerin geliştirilmesi ve uygulanması söz konusu olduğunda bu bir projede yer alan gençlerin projenin kültürlerarası boyutunun farkında olmaları gerektiği anlamına gelir. Proje katılımcılarının eşit olarak katılmalarına imkan sağlamak için kültürlerarası çalışma yöntemleri kullanılmalıdır.

4) İmkanı kısıtlı gençlerin dahil edilmesi

Avrupa Komisyonunun önemli bir önceliği daha az fırsata sahip gençler için Gençlik Programına erişim sağlamaktır.

Belirli hedef grupların dışarıda kalmasından kaçınmak için gençlik grupları ve örgütleri uygun önlemleri almalıdırlar. Gençlik Programı herkes için bir programdır ve özel ihtiyaçları olan gençleri dahil etmek üzere çaba sarf edilmelidir.

Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslarla ve SALTO Kaynak Merkezleri ile yakın işbirliği içinde daha az fırsatlara sahip gençlerin Gençlik Programına dahil edilmesi için bir strateji oluşturdu ve özellikle daha az ayrıcalıklı eğitim, sosyo-ekonomik, kültürel veya coğrafi arka plandan gelen veya özürlü gençleri hedefledi.

Ayrıca, Gençlik Programı için yıllık öncelikler belirlenebilir ve Komisyonun ve Ulusal Ajansların web sitesinde ve elinizdeki Program kılavuzunun ekinde bildirilebilir.

 

Gençlik Programının Yapısı

Hedeflerine ulaşmak için Gençlik Programı 5 işlevsel Eylem öngörür.

Eylem 1 – Avrupa İçin Gençlik

Bu eylemin amaçları şunlardır:


Devam >>>

23 Nisan,19 Mayıs vb.Törenlerin Kutlama Şekli

AB Gençlik Programları

AB İçin Proje Sunusu

Ağabey, Abla, Kardeş El Ele

Akran Arabuluculuğu

Askıda Kitap

Ayın Konukları Projesi

Ayna Projesi - Serdar Şen

Bana Bir Öykü Anlat

Bilgi Kartları, Soru-Cevap Kartları

Bir Sürprizim Var Öğretmenim

Bir Tebessüm

Bir Varmış Bir Yokmuş

Branş Derslikleri

Camlı Sınıf Kapıları

COMENİUS 1

Danışmanız Biz *2007 Şampiyonu

Eğitimde Kalite Ödülü

Eğitimcinin Karesi

Eğitim Paydaşlarını Ödüllendirme Projesi

Eğitim Paydaşlarını Ödüllendirme Yönetmeliği

Eğitimde Güzel Uygulamalar

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Günün Sözü Uygulaması

Gönüllü Kütüphaneci

Gördüklerim, Çektiklerim, Duygularım

İyilik Kutusu Projesi

Kelime Hazinesi Kutusu

Lületaşı Projesi

23 Nisan,19 Mayıs vb.Törenlerin Kutlama Şekli

AB Gençlik Programları

AB İçin Proje Sunusu

Ağabey, Abla, Kardeş El Ele

Akran Arabuluculuğu

Askıda Kitap

Ayın Konukları Projesi

Ayna Projesi - Serdar Şen

Bana Bir Öykü Anlat

Bilgi Kartları, Soru-Cevap Kartları

Bir Sürprizim Var Öğretmenim

Bir Tebessüm

Bir Varmış Bir Yokmuş

Branş Derslikleri

Camlı Sınıf Kapıları

COMENİUS 1

Danışmanız Biz *2007 Şampiyonu

Eğitimde Kalite Ödülü

Eğitimcinin Karesi

Eğitim Paydaşlarını Ödüllendirme Projesi

Eğitim Paydaşlarını Ödüllendirme Yönetmeliği

Eğitimde Güzel Uygulamalar

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Günün Sözü Uygulaması

Gönüllü Kütüphaneci

Gördüklerim, Çektiklerim, Duygularım

İyilik Kutusu Projesi

Kelime Hazinesi Kutusu

Lületaşı Projesi

 

Manili Karneler, Şiirli Karneler

Mutluluk Bestesi

Müzede Eğitim

Müzikli Tenefüsler

Ney ve Su Sesi Eşliğinde Ders

Nöbetçi Öğrenci Talimatnamesi

Okul Kantininde Meyve

Okul Televizyonu

Oyun Bahçesi

Öğrenci Duvar Resimleri Sergisi

Öğretmen Gelişim Kitaplığı

Öğretmene Karne

Öğretmenin İnternet Sitesi

Öğretmenler İlköğretim Okulu - Lisesi

Örnek Sınıf Uygulaması

Proje Paylaşımı Projesi

Sabah İçtiması

Sanat, Tarih, Fen ... Koridorları

Sınıf Kuralları Uygulaması

Sınıflararası Kültürel İkram

Sınırlarınız Genişletin

Sınıfına Sahip Çık

Sizden Gelen Projeler

Sözlü Notunuz 100

Sürekli Sergi Salonu

Şiddetleşme

TABİP

Ulusal Ajans

Veli Eğitim Projesi

 

 
Eğitim Yazıları :